Phương Pháp Sinh - Bài toán liệt kê dãy nhị phân có độ dài N

· 2 phút đọc
Phương Pháp Sinh - Bài toán liệt kê dãy nhị phân có độ dài N

Phương pháp sinh được áp dụng để giải các bài toán liệt kê tổ hợp thoả hai điều kiện:

 • Có thể xác định thứ tự của các cấu hình.
 • Có thuật toán từ một cấu hình chưa phải là cấu hình cuối và sinh ra được cấu hình kế tiếp đó.

Cấu hình là gì?

 • Giả sử bạn có tập O = {1,2,3} và đề bài yêu cầu tìm các chỉnh hợp không lặp chập 3, bạn sẽ liệt kê được:
 • $1,2,3$ - Đây là một cấu hình
 • $1,3,2$ - Đây là một cấu hình
 • $2,1,3$ - Đây là một cấu hình
 • $2,3,1$ - Đây là một cấu hình
 • $3,1,2$ - Đây là một cấu hình
 • $3,2,1$ - Đây là một cấu hình

Vậy theo yêu cầu bài toán, ta có được 6 cấu hình.

Phương pháp sinh

Trước khi bước vào giải một bài toán bằng phương pháp sinh, bạn cần xác định cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng và thuật toán để sinh ra cấu hình tiếp theo từ một cấu hình đã có.

Bạn có thể hiểu từ sơ đồ sau:

Bài toán liệt kê dãy nhị phân có độ dài N

Phân tích:

Input: int N

Output: Liệt kê các cấu hình cần tìm

Cấu hình đầu tiên: 000......0

Cấu hình cuối cùng: 111......1

Ý tưởng: Tìm vị trí số 0 đầu tiên từ phải sang trái, cho số 0 đó thành số 1 và tất cả các số 1 phía sau sẽ thành số 0.

Giải:

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main(){
  //Nhap so n
  cout << "Input N: ";
  short n;
  cin >> n;
  //cau hinh dau tien
  string first_number;
  //cau hinh cuoi cung
  string last_number;
  // Tao Cau hinh dau tien va cau hinh cuoi cung
  for(int i = 0; i < n; i++){
    first_number += "0";
    last_number += "1";
  }
  //Sinh cau hinh
  while(first_number != last_number){
    for( unsigned int i = first_number.length() - 1; i >= 0; i--){
      if(first_number[i] == '1'){
        first_number[i] = '0';
      }
      else{
        first_number[i] = '1';
        break;
      }
    }
    //In ra cau hinh
    cout << first_number << endl;
  }

  return 0;
}

Tổng kết

Vậy để giải bài toán sinh một cấu hình bạn có thể lựa chọn phương pháp sinh để giải. Khi dùng phương pháp sinh bạn cần xác định được: cấu hình đầu tiên, cấu hình cuối cùng, thuật toán để sinh ra cấu hình. Và dấu hiệu để áp dụng là: xác định được thứ tự của các cấu hình.

Nếu có đóng góp ý kiến hay thắc mắc các bạn đừng ngại ngần để lại bình luận nhé.

Tham khảo:

Giải thuật và lập trình - Lê Minh Hoàng